Algemene Voorwaarden

Genoemde prijzen zijn per persoon, exclusief BTW en onder voorbehoud. Deze kunnen gedurende het kalenderjaar worden aangepast. Bentley Institute behoudt zich het recht voor een opleiding te annuleren (zie annuleringsvoorwaarden (1)). Ondergetekende verklaart een exemplaar ontvangen te hebben van clausule annuleringsvoorwaarden en Privacy Statement (2).

(1) Clausule Annuleringsvoorwaarden

Annuleringsvoorwaarden 4D Select : 4D Select behoudt zich het recht voor te allen tijde een opleiding te kunnen annuleren.
Annuleringsvoorwaarden klant : annuleren kan kosteloos tot 14 dagen voor de start van de opleiding. De kosten bedragen echter 50% van de opleidingskost als de annulatie gebeurt binnen de 14 en de 8 dagen voor de opleiding. Annulatiekosten lopen op tot 100% van de som indien annulatie gebeurt minder dan 7 dagen voor de start of tijdens de opleiding.

(2) Clausule Wet op de privacy

Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, beschikt u over een recht op toegang en verbetering met betrekking tot uw gegevens. Om deze rechten uit te oefenen dient u een gedagtekend en ondertekend verzoek met kopie van uw identiteitskaart te richten naar 4D Select, Sint Jansveld 11b te 2160 Wommelgem.
Voor aanvullende inlichtingen omtrent de wet kan je terecht bij de Commissie voor bescherming van de persoonlijke levenssfeer, Hoogstraat 139 te 1000 Brussel.
De databank waarin uw gegevens mogelijks worden opgenomen is beveiligd tegen ongeoorloofde toegang.

(3) Algemene verkoopsvoorwaarden

Te verkrijgen op aanvraag.

 

(4) Cookies

CookieTypeLooptijdOmschrijving
Noodzakelijk
PHPSESSIDsessie, eigen cookiesessieDeze cookie is afkomstig van PHP-applicaties. De cookie wordt gebruikt om de unieke sessie-ID van een gebruiker op te slaan en te identificeren met als doel het beheren van gebruikerssessies op de website. De cookie is een sessiecookie en wordt verwijderd wanneer alle browservensters worden gesloten.
Analytics
_gapermanent, cookie van derden2 jaarDeze cookie wordt geïnstalleerd door Google Analytics. De cookie wordt gebruikt om bezoekers-, sessie-, camapaign-gegevens te berekenen en het sitegebruik bij te houden voor het analyserapport van de site. De cookies slaan informatie anoniem op en kennen een randomly gegenereerd nummer toe om unieke bezoekers te identificeren.
_gidpermanent, cookie van derden1 dagDeze cookie wordt geïnstalleerd door Google Analytics. De cookie wordt gebruikt om informatie op te slaan over hoe bezoekers een website gebruiken en helpt bij het maken van een analyserapport over hoe de wbsite het doet. De verzamelde gegevens, inclusief het aantal bezoekers, de bron waar ze vandaan komen en de pagina's zijn anoniem geanonimiseerd.
_gatpermanent, cookie van derden1 minuutDeze cookies worden door Google Universal Analytics geïnstalleerd om de aanvraagsnelheid te verlagen om het verzamelen van gegevens op sites met veel verkeer te beperken.