Oplossing trage 3D pdf in Acrobat Reader

Na upgrade van Acrobat v11 naar DC werd het viewen van 3D pdf zeer traag en animaties  nog trager. KLIK HIER om de instellingen in Acrobat te wijzigen.

Share this